CEO ตะลุยโรงงานผลิต Hoymiles ดูการผลิตทุกขั้นตอน

     CEO Comsys solar มาดูเองเลือกให้ลูกค้า ตะลุยโรงงานผลิต Hoymiles ดูการผลิตทุกขั้นตอน ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเราคือตัวจริงเรื่อง Micro Inverter  ติดตั้ง ดูแล พร้อมแก้ไขปัญหา