จำนวนการติดตั้งเยอะที่สุด เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย

Comsys solar ได้รับข่าวดีว่า จำนวนการติดตั้งเยอะที่สุด เป็นอันดับ 1 ในประเทศไทย โดย DR. BO YANG CEO of Hoymiles เชิญเข้าร่วมงาน Global Distributor Conference 2023 ในฐานะ No.1 Residential installer for Hoymiles in Thailand.