โครงการฝึกวิชาชีพ ประปาสัญจร

บริษัท คอมซิส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับการเรียนเชิญเข้าร่วมให้ความรู้กับจนท. ประปาสัญจร ฝึกอบรมวิชาชีพ เมื่อวันที่ 26 – 28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล หาดใหญ่