ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา Comsys Solar ได้ช่วยให้คนไทยได้ประหยัดค่าไฟในครัวเรือนมาแล้วกว่า 250 ครอบครัว เราติดตั้งโซลาร์เซลล์ระบบ On-Grid ด้วย Micro Inverter ที่ช่วยให้คนไทยได้ผลิตไฟฟ้าใช้เอง และลดค่าไฟในช่วงกลางวัน ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล
โดยเรายังคงเดินหน้าต่อไป และจะเปิดสาขาใหม่เพื่อให้บริการลูกค้าในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป เริ่มต้นที่ Comsys Solar สาขาศรีราชา จ.ชลบุรี
ให้ Comsys Solar ดูแลเรื่องการติดโซลาร์เซลล์ให้คุณรับประกันความสะดวก คุ้มค่า และบริการที่เหนือระดับ

ภายในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา Comsys Solar ได้ช่วยให้คนไท […]